dissabte, 16 de maig de 2015

VISITA AL MUSEU DEL CINEMA

Aixecar-se a les 6:00 i recórrer  uns 200 Km per visitar un museu... va valdre la pena.
Quina gran experiència!